FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
  • Giá đã break trend tăng Daily và đã có xác nhận pullback
    Sell kỳ vọng do kinh tế Mĩ số liệu chưa ấn tượng cũng như lo ngại taxbill + chứng khoán
    Dừng lỗ, take profit như chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.