phongson

UCHF đã có tín hiệu bán

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
UCHF đã có 1 cú break trend đẹp, đúng chuẩn với cây nến giảm D1 dài và mạnh mẽ xuyên qua trendline không do dự. Cây D1 tiếp theo làm nốt nhiệm vụ retest thành công xác nhận break trend, cộng hưởng với sự suy giảm của USD trong thời điểm hiện tại, sự phục hồi của tài sản an toàn như vàng, JPY, CHF thì đây là cơ hội tốt để sell.
SL an toàn đặt quanh vùng 1.00, TP hướng tới 0.975xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.