Sinvestvn

USDCHF tiếp tục xu hướng giảm.

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Quan sát tín hiệu break out trend line để SELL thuận xu hướng.
Chú ý điểm đảo chiều sớm tại vùng kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.