iC3tea

UF giảm sau một thời gian tăng mạnh

Giá xuống
iC3tea Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá break trendline, có thể short bây giờ
SL @ 0.991
TP 1 @ 0.975
TP 2 @ 0.967
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Nguyên nhân : Sau mấy ngày đi đúng nhận định thì giá bật mạnh lên do USD tăng giá, sau tin CPI ngày 12 và PPI + FOMC ngày 13
SL đã phát huy tác dụng
Bài học : Chú ý tin kinh tế quan trọng nhiều hơn. Khi sắp ra tin nếu đã có lời thì chốt một phần và chuyển về BE hoặc đóng lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.