iC3tea

UF giảm sau một thời gian tăng mạnh

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá break trendline, có thể short bây giờ
SL @ 0.991
TP 1 @ 0.975
TP 2 @ 0.967
Đóng lệnh: dừng lỗ: Nguyên nhân : Sau mấy ngày đi đúng nhận định thì giá bật mạnh lên do USD tăng giá, sau tin CPI ngày 12 và PPI + FOMC ngày 13
SL đã phát huy tác dụng
Bài học : Chú ý tin kinh tế quan trọng nhiều hơn. Khi sắp ra tin nếu đã có lời thì chốt một phần và chuyển về BE hoặc đóng lệnh.