FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sẽ rất nhiều người nghĩ rằng short giá hiện tại (vùng 1) là hợp lý nhưng với tôi đó không phải là vùng tôi chọn.
Vùng 2 mới là vùng thực sự hợp lý để tôi tự tin vào lệnh Short
Các bạn nào đã short chú ý Stoploss. Rất có thể các bạn sẽ bị giá giật dính Stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.