khoahuynh

Nhận định USDCHF tuần 17-21

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sau đợt giảm mạnh, USDCHF thể hiển khả năng phục hồi.
Trường hợp phá vỡ Vùng BreakOut như trên đồ thị, UCHF có thể vươn đến vùng Target.
Chỉ canh sell khi giá tiến tới vùng sell ở trên

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.