FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
D1:
- Xu hướng đi lên mạnh
- Giá nằm trên hỗ trợ
--> Chờ giá hồi lại
==> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.