hoangvuanh7693

Chờ đợi cơ hội lần thứ 2

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm là rất rõ ràng trên các khung. Thật đang tiếc là cơ hội vào lệnh ngay tại đỉnh đã qua, cơ hội giá quay trở lại là rất thấp vì trên khung D1 là một cây nến giảm rất mạnh, trên khung H4 cũng không thấy có dấu hiệu nào giá sẽ quay trở lại. Nếu quan sát trên các khung lớn có thể thấy đây là cặp tiền phản ứng tại các vùng hỗ trợ và kháng cự rất mạnh, gần như cứ chạm vào là lại bât quay lại. Vì vậy chúng ta sẽ đặl lệnh sell khi giá chạm vào đỉnh cũ, đặt lệnh buy khi giá chạm vào vùng hỗ trợ bên dưới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.