dinhchien

USDCHF - Bán khống tại vai phải

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro tài khoản.
- Chúc may mắn.