tantuong1803

USDCHF vượt đỉnh không thành. sẽ điều chỉnh để tích lũy. SELL

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Tăng tiếp cận đỉnh. nhưng không vượt sẽ quay đầu tích lũy.
mở lệnh SELL
entry 0,92983
SL 0,93
TP 1 0,925xx
TP 2 0,91844

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.