URIFX

USDCHF: Co nên sell?

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sideway trade + breakout pullback
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.