smallturtle

USD/CHF đi ngang trong biên độ

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Biểu đồ tuần: Đi ngang trong biên độ trước khi quyết định hướng đi mới, biên trên: 0.93230, biên dưới: 0.92454
- Hành động: Theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.