smallturtle

USD/CHF đi ngang trong biên độ

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
8 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Đi ngang trong biên độ trước khi quyết định hướng đi mới, biên trên: 0.93230, biên dưới: 0.92454
- Hành động: Theo dõi