smallturtle

Chờ bán USD/CHF

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Biểu đồ tuần: Nến tuần đã xác nhận cấu trúc giảm
- Biểu đồ H4: Vùng bán tiềm năng 0.92820, mục tiêu giá 0.91955
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.