Jack_Le

USDCHF ĐỢI SELL

Giá xuống
Jack_Le Premium Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF ĐỢI SELL

Lưu ý: Trong các phân tích của mình, các bạn phải kiên nhẫn đợi giá vào vùng dự đoán và đợi các nến, mô hình đảo chiều trên khung thời gian nhỏ trước khi vào lệnh.
Ủng hộ mình bằng cách LIKES và COMMENTS:).

Giao dịch đang hoạt động:
Active Entry 1.0215

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.