NamHenry

USD/CHF: Buy on H1

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Swing trade, chú ý quản lý vol