Kalima102

USDCHF Kết thúc giảm điều chỉnh

Kalima102 Pro Updated   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF Kết thúc giảm điều chỉnh, phát tín hiệu tăng trở lại
Bình luận: Đã hit và chờ TP
Bình luận: Đã hít TP 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.