dinhchien

USDCHF - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner 17/9

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xác định xu hướng:
 • 4 EMAS 50-100-150-200:
  - Xu hướng tăng: ema: 50> 100> 150> 200
  - Xu hướng giảm: ema: 50 <100 <150 <200
 • Pivot:
  - Tráii: 15 nến
  - Phải: 15 nến.
  - Xu hướng tăng: Đình sau cao hơn - Đáy sau cao hơn
  - Xu hướng giảm: Đáy sau thấp hơn - Đỉnh sau thấp hơn.
 • Kênh Keltner:
  - Xu hướng tăng: Nến cắt lên đường Upper 2.
  - Xu hướng giảm: Nến cắt xuông đường Lower 2.
Xu hướng mạnh theo chỉ báo ADX:
- DI: 9
- Mượt: 9
- ADX: 38
Điểm vào lệnh:
- Mua: Upper Keltner
- Bán: Lower Keltner
Lợi nhuận/Dừng lỗ: atr (20) x2 = Chiều cao kênh keltner từ đường Lower đến Upper.