dinhchien

USDCHF - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner 17/9

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xác định xu hướng:
 • 4 EMAS 50-100-150-200:
  - Xu hướng tăng: ema: 50> 100> 150> 200
  - Xu hướng giảm: ema: 50 <100 <150 <200
 • Pivot:
  - Tráii: 15 nến
  - Phải: 15 nến.
  - Xu hướng tăng: Đình sau cao hơn - Đáy sau cao hơn
  - Xu hướng giảm: Đáy sau thấp hơn - Đỉnh sau thấp hơn.
 • Kênh Keltner:
  - Xu hướng tăng: Nến cắt lên đường Upper 2.
  - Xu hướng giảm: Nến cắt xuông đường Lower 2.
Xu hướng mạnh theo chỉ báo ADX:
- DI: 9
- Mượt: 9
- ADX: 38
Điểm vào lệnh:
- Mua: Upper Keltner
- Bán: Lower Keltner
Lợi nhuận/Dừng lỗ: atr (20) x2 = Chiều cao kênh keltner từ đường Lower đến Upper.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.