DatTong

USDCHF, H4, descending triagnle pattern !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Trên H4 UCHF, xuất hiện mô hình tam giác giảm giá.
Chờ giá breakout qua cản, canh tín hiệu--> Bán
Bình luận:
Giá đã phá vỡ mức hỗ trợ. Dời stoploss vào entry !
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.