OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giá sắp tới có xu hướng sẽ hoàn thành mô hình vai đầu vai ở mưc 984 .Stoc cũng xác nhận phân kỳ.
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.