DuyphongFX88

Cơ hội Mua USD/CHF trên khung H2 đang tạo uptrend

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
H2 đang tạo các đỉnh - đỉnh cao hơn, đáy - đáy cao hơn
Canh buy và target 1 tại 1.00088
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: đạt TP và sml
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.