haivinhbuh

Buy UF (Wyckoff and VSA trading)

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
UF đã có các phiên A, B. Nhịp giảm phá vỡ đáy ngày hôm qua được xem là 1 nhịp Spring - phá vỡ giả. Dự kiến UF sẽ chuyển sang giai đoạn D, hoặc ít nhất có thể tăng đến vùng kháng cự 0.9320.
Mua từ vùng giá này đến 0.9235.
SL 0.9205.
TP1: 0.9320
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.