dinhchien

USDCHF - Tín hiệu giảm theo kênh Keltner 29/10

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
* Chú ý: Ai quan điểm chốt lời phải lớn hơn dừng lỗ thì vào lệnh thứ 2 (xuất hiện khi lệnh 1 đã kích hoạt).
- Tỉ lệ Risk/Reward 1/1: > 67%.
- Tỉ lệ Reward/Risk càng cao (1/2-1/3-1/4-1/5....) thì phần trăm thành công càng giảm.
1. Hệ thống giao dịch theo khung thời gian H4, sử dụng 4 đường EMA 10-20-50-100 tính xu hướng.
a. Xu hướng tăng: khi 4 đường EMA cùng cắt lên và nến đóng cửa nằm trên 4 đường EMA 10-20-50-100.
b. Xu hướng giảm: khi 4 đường EMA cùng cắt xuống và nến đóng cửa nằm dưới 4 đường EMA 10-20-50-100.
2. Xu hướng khung giao dịch H1:
a. Xu hướng tăng:
- Kênh Keltner: Khi nến đóng cửa cắt lên đường Upper 2 kênh Keltner .
- Chỉ báo RSI: Khi giá trị rsi vượt lên 70 tính xu hướng tăng.
b. Xu hướng giảm:
- Kênh Keltner: Khi nến đóng cửa cắt xuống đường Lower 2 kênh Keltner .
- Chỉ báo RSI: Khi giá trị rsi cắt xuống 30 xác định xu hướng giảm.
3. Điểm vào lệnh: sử dụng chỉ báo ADX , adx smooth: 9 - DI lengh = 9.
a. Mua (Buy): khi giá trị ADX vượt qua 45. khi cả 2 xu hướng khung H4 và H1 cùng tăng.
b. Bán (Sell): khi giá trị ADX vượt qua 45. khi cả 2 xu hướng khung H4 và H1 cùng giảm.
4. Stoploss và takeproft: sử dụng chỉ báo ATR(20).
atr(20) x 2 x 1.2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.