URIFX

USDCHF => Mong chờ 1 wave đi lên

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mình mong chờ USDCHF sẽ test top 1 lần nữa. Trong đó CHF Index highly support theo structure giá hiện tại. USD thì 50%:50%
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận: Bảo vệ lệnh @BE
Bình luận: Take profit trước cho an toàn, wave có thể hồi về.
Bình luận: