URIFX

USDCHF => Mong chờ 1 wave đi lên

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mình mong chờ USDCHF sẽ test top 1 lần nữa. Trong đó CHF Index highly support theo structure giá hiện tại. USD thì 50%:50%
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Bảo vệ lệnh @BE
Bình luận:
Take profit trước cho an toàn, wave có thể hồi về.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.