Tungdang_

MUA- USD/CHF-H1. Ngắn hạn

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mua giá hồi về 50% của fibonacci kết hợp vùng cung cầu và trendline tăng.
TP tại đỉnh cũ.
SL dưới đáy cây nến tăng vùng cung cầu