URIFX

USDCHF: Bán CHF

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
CHF vẫn trong đà giảm. D1: Vẫn còn room để đi tiếp
30m: Chúng ta cứ canh theo channel mà đánh.

Plan: buy 2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.