AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH USDCHF THEO SÓNG ELLIOTT 05/04/2019

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
PHÂN TÍCH
_________
- Giá tạo xong mô hình Triangle của Sóng 4 với Sóng E con cụt.
- Hiện tại đang đi Sóng 5. Chúng ta chờ đợi bắt Sóng 3 con.
- Giá hiện tại đang có xu hướng tăng nhẹ, chúng ta chờ đợi quay về hỗ trợ quan trọng để bắt Sóng 3

KẾT LUẬN
________
- Chờ đợi giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng và có PA ở khung thời gian nhỏ hơn để bắt đầu Sell
- TP1 khi chạm được vào cản Fibonacci 0.5 nếu muốn an toàn.
- TP2 tại 0.618 theo đúng lý thuyết, nếu sóng bị cụt, khả năng cao về được 0.618
- SL trên đỉnh bắt đầu của Sóng 3

---Nếu giá không xuống được----
- Nếu giá không vượt được vùng hỗ trợ, có thể Ép Buy đến điểm bắt đầu