AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH USDCHF THEO SÓNG ELLIOTT 05/04/2019

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
PHÂN TÍCH
_________
- Giá tạo xong mô hình Triangle của Sóng 4 với Sóng E con cụt.
- Hiện tại đang đi Sóng 5. Chúng ta chờ đợi bắt Sóng 3 con.
- Giá hiện tại đang có xu hướng tăng nhẹ, chúng ta chờ đợi quay về hỗ trợ quan trọng để bắt Sóng 3

KẾT LUẬN
________
- Chờ đợi giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng và có PA ở khung thời gian nhỏ hơn để bắt đầu Sell
- TP1 khi chạm được vào cản Fibonacci 0.5 nếu muốn an toàn.
- TP2 tại 0.618 theo đúng lý thuyết, nếu sóng bị cụt, khả năng cao về được 0.618
- SL trên đỉnh bắt đầu của Sóng 3

---Nếu giá không xuống được----
- Nếu giá không vượt được vùng hỗ trợ, có thể Ép Buy đến điểm bắt đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.