WyckoffianVietnam

UCHF - Trade about to happen

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
UCHF quay lên test lại ngưỡng hỗ trợ đã break - nay thành kháng cự. Giá đã có 1 nến giảm mạnh thể hiện xu hướng giảm có thể tiếp diễn.
Sell nhé, R:R 1:2 ;)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.