dinhchien

USDCHF - Đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Dụ đoán giảm ở khung H4
- Nên rãi lệnh đến sóng 5. USDOLLARD vẫn còn tín hiệu test đỉnh 1 lần nữa (cẩn thận)
- Các indicator đều cho tín hiệu đảo chiều.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.