PKTeam

Giá phản ứng vùng hỗ trợ, lực tăng mạnh mẽ

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sau khi giảm xuống vùng hỗ trợ, USDCHF bật lên với momentum khá mạnh.
Vùng phía trên khá thông thoáng cho đà tăng của USDCHF .
Trường hợp giá phá vũng hỗ trợ, đà giảm sẽ quay lại chu kỳ mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.