dinhchien

USDCHF - Swing setup (kết hợp Eiilot-Symmetry)

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Đếm sóng bằng lý thuyết sóng đối xứng (Symmetry).
Tính mục tiêu bằng lý thuyết sóng Elliot .
Sau khi có tín hiệu phân kỳ chỉ báo Momentum USDCHF giảm chạm vùng đảo chiều theo lý thuyết Symmetry. Vì vậy mình đoán là USDCHF sẽ có 1 cú giảm mạnh sắp tới theo lý thuyết sóng Elliot . Ai cẩn thận chờ về vùng hồi của sóng Symmetry trước 80-100%.

* Mình đoán thị trường bằng TA và luôn cho thị trường chỉ có xác suất 50/50% dù kết hợp bao nhiêu tín hiệu hay gì gì đó. Cảm ơn đã xem.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.