Ryo_New

USDCHF 1/7/2021

Giá lên
Ryo_New Updated   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có thể vô long đến target
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.