FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá đã thoát mây kèm tenkan và kijun cắt nhau cho 1 set-up tăng giá
Ae có thể SL TP theo hình
Chúc ae thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.