ThoaForex

USDCHF Trong Quỹ đạo sóng giảm .

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF D1 giá đang có điều chỉnh lại vùng hỗ trợ quan trong trước đã phá tại 0.9855 Chúng tôi cũng khuyến nghị lên Bán tại các vùng giá này SL tại 0.9957 mục tiêu 0.9773 - 0.9719

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.