Eagle-Pips

USDCHF Buy ngay tại 0.9940

Giá lên
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF Buy ngay tại 0.9940
SL 0.9900 (-40 pips)
TP 1.0020 (+80 pips)

À ơi ví dầu để không bị block: RR chuẩn, đánh đều lot các bạn nhé.

Chúc các bạn may mắn.
Bình luận:
+40 pips running, dời SL entry
Bình luận:
+70 pips running, dời SL 0.9970
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.