HoangKhanh99

USDCHF chart 1h (3/9/2019)

Giá lên
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
xu hướng chart 1h hiện tại đang là xu hướng tăng, trạng thái giá đang tích lũy, trong vòng 6h nữa nếu giá không phá đỉnh thì giá sẽ về vùng 0.99112
xem xét canh buy ở vùng hỗ trợ ở 0.99112, canh sell ở kháng cự chart tuần 0.99466
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.