NguyenThang33

Usd//Chf - Short

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Bây giờ có hai dữ kiện:
1- Mô hình Bearish Bat đã hoàn thành.
2- Xu hướng là chưa rõ ràng.

Hiện tại thì chúng ta có thể short được, nhưng giá vẫn cần hoàn thành các yếu tố khác để phá trend. Luôn cần theo dõi biến động giá tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.