tohaitrieu

USD/CHF Chart H1 Bearish Rising Wedge, Shooting Star

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USD/CHF Chart H1 Bearish Rising Wedge , Shooting Star tại kháng cự Wedge .
Entry - Sell: 1.0023
Stop Loss: 1.0065
Take Profit:
  • TP1: 0.9992
  • TP2: 0.9972
  • Full TP: 0.0055
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Đóng lệnh. Tỷ giá chạm điểm Stop Loss

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.