tohaitrieu

USD/CHF Chart H1 Bearish Rising Wedge, Shooting Star

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USD/CHF Chart H1 Bearish Rising Wedge , Shooting Star tại kháng cự Wedge .
Entry - Sell: 1.0023
Stop Loss: 1.0065
Take Profit:
  • TP1: 0.9992
  • TP2: 0.9972
  • Full TP: 0.0055
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ: Đóng lệnh. Tỷ giá chạm điểm Stop Loss