tradafx

Đợi tín hiệu retest và xác nhận bán xuất hiện với USDCHF

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Khung thơi gian 2 giờ.
Key level của xu hướng tăng ngắn hạn tại 0.92500 đã bị phá vỡ.
Tại đây đợi giá hồi về vùng 0.92800 để retest và xuất hiện các mẫu hình đảo chiều giảm giá thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.91800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.