condonho1996cb

Lệnh 2 Long USDCHF ( Thử thách MFF)

FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Trend : Tăng

Setup: tích lũy sát EMA21 chuẩn bị Breakout

Tâm lý : tốt

Kế hoạch : chờ H4 Breakout , vào lệnh ,

SL TP : di chuyển theo Supertrend 10
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.