OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xem sét sell sớm USDCHF 1 lệnh nho nhỏ; khi H1 tạo cấu trúc 123 xuống thì nhồi tiếp. Giá khả năng cao đã tái phân phối xong
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.