HD_love_trading

USDCHF nhận định 1 : Giảm giá

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá phá trend khá rõ, đã hồi và tiếp tục giảm

FOREX - đầu tư thông minh.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.