Forexmansignal

Chờ vào lệnh bán với USD/CHF - Ngày 7/12/2021

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng chính của cặp USD/CHF đang là xu hướng giảm. Hiện tại giá đã hồi về key level giảm của khung H4 và H1.
Khung M15 giá đã phá xuống key level tăng -> M15 đảo chiều từ tăng thành giảm và hợp lưu với H4 và H1.
Đặt lệnh Sell Limit tại vùng đáy cũ M15 hoặc key level giảm M15.
SL trên đỉnh gần nhất.
TP đạt tỉ lệ RR 1/3 hoặc 1/4 tuỳ vào entry của bạn.

👉 Đây là phân tích cá nhân của mình theo phương pháp Price Action và chỉ mang tính tham khảo.
Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.