QKhanh

USD/CHF 4H Chờ CALL

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Chỉ là ý kiến cá nhân và không phải là lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.