SteadyTrading

Thiết lập lệnh Sell Limit với USDCHF trong tuần 4 năm 2021

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng tăng trong 3 tuần trước đó đã bị phá vỡ, và trên hết xu hướng chính tại khung thời gian Hằng Ngày là xu hướng giảm.

Hiện tại, xu hướng giảm tại khung thời gian 4 giờ đã được thiết lập và tại đây chúng ta xuất hiện mô hình vai đầu vai.

Chúng ta có thể thiết lập lệnh Bán và vùng lợi nhuận sẽ là vùng hỗ trợ với khung thời gian hằng ngày tại 0.87575.

-----
Entry Sell Limit: 0.88900
Stop Loss:0.89250
Take Profit: 0.87600
-----
Trade with care and always stay still with your SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.