Kalima102

Sell Limit USD CHF

Giá xuống
Kalima102 Pro Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sell USDCHF ngắn hạn, RR1:3. Giá phản ứng vùng giá, sẽ quay lại test lần nữa, tạo mô hình 2 đỉnh, SL xa hơn chút. Stophunt
Bình luận: Ko hít lệnh, bỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.