Cafeforex123

Sell limit USDCHF

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sell limit USDCHF tại supply zone hợp lưu H4 và D1