Cafeforex123

Sell limit USDCHF

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sell limit USDCHF tại supply zone hợp lưu H4 và D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.