Jayce_Pham

UCHF đang tăng không lực . 1 - 5/12/2019

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Tuần tới xem xét tín hiệu Sell ngắn

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.