Leadership

USDCHF - Vẫn phải là SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Hầu hết mọi người giao dịch USDCHF đều SHORT tại thời điểm này. Và đương nhiên, mặc cho USDCHF chạy rất đẹp vào ngày hôm qua nhưng nó vẫn đang ở vùng giá thích hợp để có thể tiếp tục SHORT.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.