Leadership

USDCHF - Vẫn phải là SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Hầu hết mọi người giao dịch USDCHF đều SHORT tại thời điểm này. Và đương nhiên, mặc cho USDCHF chạy rất đẹp vào ngày hôm qua nhưng nó vẫn đang ở vùng giá thích hợp để có thể tiếp tục SHORT.