vuongpq

Sell UCHF ngay giá hiện tại.

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF hiện đã tiến đến vùng Supply trên khung Daily và chạm MA(45) trên khung Weekly. Do đó chúng ta có thể kỳ vọng về một sự điều chỉnh sâu của cặp tiền này về vùng 0.9420-0.9460.
Xét dài hạn hơn thì mục tiêu 0.9200 hoặc sâu hơn nữa là hoàn toàn có khả năng. Nếu có sự điều chỉnh giảm của UCHF từ mức giá hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để xem xét khả năng giảm về đáy khung W hoặc phá đáy W.
Tuy nhiên cặp tiền này có Swap hơi cao ( sell có 0.4 mà swap tới 16$/đêm) mà mức dao động không lớn nên nắm giữ trong dài ngày không tốt lắm nhất là trong trường hợp giá lại ngược hướng nhận định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.