huan162

USD /CHF 01->08/01/2022 Phân tích theo pp Bob Volman

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
GIá vừa thoát khỏi thành biên dưới hộp với 1 cú nén giữa đg biên dưới hộp và EMA , Xu hướng giảm đã hình thành song không được mạnh mẽ độ dốc EMA không lớn . chờ giá hồi về EMA để SELL .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.