huan162

USD /CHF 01->08/01/2022 Phân tích theo pp Bob Volman

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
GIá vừa thoát khỏi thành biên dưới hộp với 1 cú nén giữa đg biên dưới hộp và EMA , Xu hướng giảm đã hình thành song không được mạnh mẽ độ dốc EMA không lớn . chờ giá hồi về EMA để SELL .